Ισοδυναμια διπλώματος αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας Α1(125cc)

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου.

 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

 

Εκδίδεται νέο έντυπο άδειας οδήγησης που φέρει τον σχετικό κωδικό (121)

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου.

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 27ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα αυτοκινήτου πάνω από 6 έτη.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρακολουθήσει 5 πρακτικά μαθήματα οδήγησης των 45 λεπτών.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα , πριν την ημέρα υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.
 • Ο ενδιαφερόμενος δεν απαιτείται να προβεί σε πρακτική εξέταση. Η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ισχύ μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι η πρακτική εκπαίδευση διενεργείται με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1, είτε με χειρομοχλό συμπλέκτη είτε χωρίς.

Ο ενδιαφερόμενος, μετά την προσθήκη στην κατηγορία Β του εθνικού κωδικού «121», δύναται να οδηγεί, εντός της ελληνικής επικράτειας, οχήματα της κατηγορίας Α1, με και χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη, ανεξαρτήτως εάν η εκπαιδευτική μοτοσικλέτα με την οποία διενεργήθηκε η πρακτική εκπαίδευση έφερε ή όχι χειρομοχλό συμπλέκτη.

Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
 • Πρακτικά μαθήματα : 5 ώρες
 • Δεν απαιτείται πρακτική εξέταση

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

 

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου.

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής .
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ( η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης πρακτικών μαθημάτων ( παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης ( παρέχεται από τη σχολή)

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με το δίπλωμα αυτοκινήτο.

1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 30 €

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου.