Εκπαίδευση υποψηφίου οδηγού

Στην Θεωρητική εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά 16 ώρες θεωρίας (ή 7 εκπαιδευτικές ώρες θεωρίας  διάρκειας 45 λεπτών αν είναι κάτοχος άλλου επαγγελματικού διπλώματος)

Η σχολή μας παρέχει θεωρητική εκπαίδευση στο Π.Ε.Ι. ( με πέντε δίωρα μαθήματα)  όπου ετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την απολυτή επιτυχία τους στην εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος βάση νόμου να πραγματοποιήσει 15 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής οδήγησης διάρκειας 45 λεπτών (ή 6 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής οδήγησης διάρκειας 45 λεπτών αν είναι κάτοχος άλλου επαγγελματικού διπλώματος).

Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 45 λεπτά.

Προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, δηλαδή μέρες και ώρες που βολεύουν τον καθένα. Το κάθε μάθημα ξεκινάει και τελειώνει στον χώρο όπου γίνονται και οι εξετάσεις, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στην Κόρινθο.

Τα μαθήματα οδήγησης πραγματοποιούνται στον παραπάνω χώρο αλλά και σε άλλες περιοχές με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του επαγγελματία οδηγού. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων ο υποψήφιος μαθαίνει άριστα την τεχνική οδήγησης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, εκπαιδεύεται στις ειδικές δοκιμασίες των εξετάσεων (παρκάρισμα-οπισθογωνία) και αξιολογείται από τον δάσκαλο κατά την διάρκεια των τελευταίων μαθημάτων με μορφή προσομοίωσης των εξετάσεων ώστε να συνηθίσει στην διαδικασία των εξετάσεων.

Τα όρια ηλικίας για την κάθε κατηγορία επαγγελματικού διπλώματος είναι τα εξής : Γ και ΠΕΙ απο18 χρονών, Δ και ΠΕΙ από 21 ετών και Ε από 18 ετών (εφ όσων είναι κάτοχος διπλώματος Γ και ΠΕΙ).

Εξετάσεις θεωρίας και οδήγησης

Κατά την θεωρητική εξέταση ο μαθητής εξετάζεται σε ένα τεστ των 10 ερωτήσεων για το δίπλωμα φορτηγού και λεωφορείου και σε ένα τεστ των 60 ερωτήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής σε ειδική οθόνη αφής και σε 2 ερωτήσεις ανάπτυξης (γραπτώς) για το Π.Ε.Ι.. Στο πρώτο (μικρό) τεστ δικαιούται ένα λάθος και στο δεύτερο απορρίπτεται. Στην εξέταση για το Π.Ε.Ι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αποτελούν το 60% της εξέτασης (άρα πρέπει να είναι σωστές τουλάχιστον οι 36) και οι ερωτήσεις ανάπτυξης αποτελούν το 40% της εξέτασης (20 πόντοι η κάθε μια ερώτηση και πρέπει να είναι σωστές κατά 20%). Πρέπει και τα 2 σκέλη της εξέτασης για το Π.Ε.Ι. να είναι πάνω από το μέσο όρο. Όλες οι πιθανές ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης της κατηγορίας αλλά και του Π.Ε.Ι. που χορηγείται από την σχολή οδηγών μας και τα βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας (www.sakelariou.gr). Επίσης στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικές σημειώσεις (βοήθημα)  για τις εξετάσεις θεωρίας καθώς επίσης και το test drive online , το οποίο είναι το ίδιο πρόγραμμα με αυτό των εξετάσεων.

Κατά την πρακτική εξέταση ο μαθητής εξετάζεται σύμφωνα με το ειδικό μνημόνιο που υπάρχει πίσω από την εκπαιδευτική καρτέλα του κάθε μαθητή. Στο μνημόνιο αυτό εκπαιδεύεται ο μαθητής κατά την διάρκεια των υποχρεωτικών μαθημάτων οδήγησης  ώστε η εξέταση οδήγησης να θεωρηθεί επιτυχής. Οι διαδικασίες στις οποίες εξετάζεται ο υποψήφιος είναι θεωρία και έλεγχοι οχήματος, πορεία, στάθμευση οχήματος και οπισθοπορεία με στροφή. Στην περίπτωση που είναι ταυτόχρονη έκδοση με Π.Ε.Ι. ο υποψήφιος υποβάλλεται και σε προφορική θεωρητική εξέταση με βάση το βιβλίο του Π.Ε.Ι. πριν ξεκινήσει την πρακτική εξέταση.